Omdat deze ecu's wat ouder zijn, is hoe ouder ze zijn, ook minder aan functies aanwezig. Hier een overzicht wat elke ecu kan

 

ecu Error display TPS reset CO instelling parameter display ecu software aanpassen
p7 act nee trimmer nee andere eprom plaatsen
p8 act nee trimmer ja andere eprom plaatsen
16m act + mem nee trimmer ja andere eprom plaatsen
15m act + mem nee software ja Flashen van ecu
15rc act + mem ja Door de Lambda regeling ja Flashen van ecu
5am act + mem ja Door de Lambda regeling ja Flashen van ecu
           
Act = actuele storingen        

mem = storingen uit geheugen